به گزارش پارس نیوز، 

نیروهای عراقی مواضع خود را در مرز با سوریه از بیم حملات احتمالی تروریستهای داعش تقویت کرده اند و این دو روز پس از آن رخ می دهد که نیروهای سوریه دموکراتیک از تعلیق عملیات ضد داعش در شرق فرات خبر دادند.

قاسم المحمدی فرمانده عملیات الانبار اعلام کرد: داعشی ها در داخل اراضی سوریه در ۵ تا ۶ کیلومتری از مرز عراق قرار دارند.

این در حالی است که به گزارش رسانه ها؛ نیروهای ارتش و حشد شعبی عراق در مناطق مرزی و در امتداد پل هوایی در منطقه صحرایی مستقر شده و سیم خاردار کشیده و پرچم های عراق را به اهتزاز درآورده اند. جدای از گشت های زرهی در مرز و استقرار نظامیانی که تفنگ خود را به سوی مرز سوریه نشانه گرفته اند تا هر داعشی را نابود کنند، بالگردها در حال پرواز در منطقه هستند و نیروها و تجهیزات بیشتر به مرزها منتقل می کنند.