به گزارش پارس نیوز، 

دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یادداشت توئیتری خود نوشت او باید به این مساله بپردازد تا اینکه نظرش را درباره اعطای شهروندی به متولدان در خاک آمریکا ارائه دهد.

وی، رایان را متهم کرد که درباره شهروندان متولد شده در خاک آمریکا و سیاست های مهاجرتی نمی داند و افزود: اکثریت جدید جمهوریخواهان درباره پایان دادن به سیاست های مهاجرتی و امنیت مرزهای ما کار خواهند کرد.