به گزارش پارس نیوز، 

سازمان آکسفام از کشورهای انگلیس و آمریکا و دیگر دولت ها خواست فروش سلاح به سعودی‌ها را به سبب بی اعتنایی آنها به جان غیرنظامیان به حال تعلیق درآورند.

این سازمان اعلام کرد بر اثر جنگ یمن، هر 3 ساعت یک یمنی کشته می شود.

بر اساس گزارش المیادین، این سازمان خیریه انگلیسی افزود: شهروندان یمنی از سه جهت ، جنگ، بیماری و گرسنگی با تهدید روبرو هستند.

آکسفام آورده است بین ماه های آگوست و اکتبر، 575 شهروند یمنی از جمله 136 کودک و 63 زن جان باخته‌اند.

این در حالی است که در 18 ماه گذشته بیش از  1.1 میلیون یمنی با شیوع وبا روبرو شده و بیش از دو هزار نفر هم بر اثر وبا جان خود را از دست داده‌اند.