به گزارش پارس نیوز، 

دولت ژاپن امروز چهارشنبه صمن تائید این خبر اعلام کرد که یاسودا هم اکنون در ترکیه بوده و از سلامت کامل برخوردار است.

یاسودا روز گذشته آزاد شده و مقاماتی از سفارت ژاپن در ترکیه با وی در جنوب این کشور دیدار کرده اند.