به گزارش پارس نیوز، 

این جریان سیاسی با اعلام این مطلب تاکید کرد با همکاری تمامی جریانهای سیاسی عراق برای تشکیل اپوزیسیونی فعال در پارلمان می کوشیم به گونه ای که به دور از هرگونه گرایش مذهبی، قومی و حزبی در پارلمان عراق برای نظارت بر روند فعالیت دولت فعالیت نماییم.

این اولین جریان سیاسی در تاریخ جدید عراق است که بطور رسمی وارد جریان اپوزیسیون می شود. 

تاکنون همه جریان های سیاسی شیعه، اهل سنت و کرد عراق فارغ از میزان کرسی هایی که بدست می آورند در دولت حاکم مشارکت داشتند. 

این جریان سیاسی با اشاره به اینکه اولین جریان سیاسی عراقی است که اعلام اپوزیسیون بودن می کند اضافه نمود که تشکیل یک اپوزیسیون قوی بهترین راهکار برای تشکیل پارلمانی فعال در عراق می باشد.

جریان سیاسی نسل نو که مرکز آن در سلیمانیه است در انتخابات پارلمانی عراق توانست 4 کرسی پارلمانی (از مجموع 329 کرسی) کسب نمایید.

این جریان سیاسی قبل از این نیز تاکید کرده بود که در هیچ تشکلی که دو حزب کرد عراقی یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق حضور داشته باشند مشارکت نخواهد کرد.

این دو حزب تاکنون حمایت خود را از نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق یعنی عادل عبدالمهدی اعلام کرده اند.