به گزارش پارس نیوز، 

سفارت کانادا در یونان از سوی افراد ناشناس هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از حمله افراد ناشناس به سفارت کانادا در آتن خبر داد.

اعلام شده که 10 مرد نقاب دار این حمله را انجام داده اند. حمله مذکور ساعت 6 صبح به وقت محلی صورت گرفته است.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.