به گزارش پارس نیوز، 

دادستانی استانبول برای جان دوندار به اتهام انتشار مدارک محرمانه به قصد جاسوسی 15 تا 20 سال حبس و برای ایلهان تانیر نیز به اتهام عضویت در گروه های تروریستی 7.5 تا 15 سال زندان درخواست کرده است.

شعبه 27 دادگاه جرائم سنگین شهر استانبول پس از محاکمه غیابی این افراد ، امروز حکم تعقیب این افراد به علت متواری و نامشخص بودن مکان حضور آنان را صادر کرد.

بر اساس حکم صادر شده، پلیس ترکیه باید با هماهنگی پلیس بین الملل، دوندار را که هم اکنون در بلژیک به سر می برد و نیز تانیر را که در یک کشور خارجی نامشخص ساکن است، دستگیر کرده و برای محاکمه به مرجع قضایی ترکیه تحویل دهد.

این دو روزنامه نگار در سال 1394 دستگیر و روانه زندان شده بودند ولی اوایل اسفند ماه سال 1395 با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه آزاد شدند و روند محاکمه آنها ادامه داشت.

درخواست استرداد این دو روزنامه نگار از آلمان و بلژیک و برخی از کشورهای اروپایی از جمله موضوعات مورد مناقشه ترکیه با طرف های اروپایی در دو سال گذشته بوده است.

اعلان فهرست قرمز برای جستجو، بازداشت و استرداد مجرمین در یک سطح بین المللی است و توسط دبیر کل اینترپل و بر اساس درخواست رسمی کشورهای عضو مورد رسیدگی قرار گفته و صادر می شود.

حکومت های ناقض آزادی بیان، به طور گسترده از 'اعلان قرمز' اینترپل (پلیس بین الملل) برای هدف قرار دادن روزنامه نگاران منتقد استفاده می کنند و به همین دلیل مدافعان آزادی بیان در جهان، خواستار اصلاح ساز و کار پلیس بین الملل شده اند تا امکان سوء استفاده از آن علیه روزنامه نگاران وجود نداشته باشد.

پیش از این شعبه 14 دادگاه جزائی شهر استانبول در پرونده افشای اسناد و اخبار مربوط به ارسال سلاح توسط کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه(میت) به معارضان سوری در سال 2013 میلادی، روندار را تحت محاکمه قرار داده و به علت عدم حضور در دادگاه، به صورت غیابی حکم دستگیری او را صادر کرده بود.

زندانی شدن بیش از 150 خبرنگار در ترکیه پس از کودتای 25 تیرماه سال گذشته موجب واکنش ها و انتقادات وسیع در سطح جهان شده و بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه در رده های آخر آزادی رسانه در جهان قرار گرفته است.