به گزارش پارس نیوز، 

جمعی از ساکنان منطقه آبردین شایر در اسکاتلند با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای این منطقه و همچنین امضای طوماری آنلاین، به طرح سازمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای ساخت 550 واحد مسکونی در نزدیکی زمین های گلف او اعتراض کردند.

بر این اساس، سه هزار و 26 نفر با ارسال نامه رسمی و نزدیک به 19 هزار نفر با امضای طومار آنلاین در وبسایت «38 درجه» مخالفت خود را با احداث مسکن در این منطقه اعلام کردند. در حال حاضر، مقامات شورای آبردین شایر بررسی نامه ها را آغاز کرده اند و قرار است به طومار اعتراضی آنلاین نیز ترتیب اثر دهند.

معترضان معتقند این طرح مانع رشد و توسعه محلی می شود و مسیرهای ارتباطی را مختل می سازد.