به گزارش پارس نیوز، 

مذاکرات نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر اجرای برگزیت پس از کش و قوس‌های فراوان و ماه‌ها گفتگو سرانجام به یک نتیجه مشترک دست پیدا کرد.

آن گونه که این گزارش گفته مذاکره کنندگان اروپایی توانسته‌اند لندن را قانع کنند تا با خروج تدریجی از شوک‌های اقتصادی ناگهانی به انگلیس جلوگیری شود.

حصول توافق احتمالی میان انگلیس و اتحادیه اروپا پس از آن اعلام شده که وزیر برگزیت انگلیس امروز در سفری از پیش اعلام نشده به بروکسل سفر کرد.

در عین حال یک مقام دیپلماتیک در اتحادیه اروپا گفته است که مذاکرات میان لندن و بروکسل در ارتباط با استقرار ایست بازرسی در منطقه ایرلند شمالی همچنان در هفته جاری ادامه خواهد یافت و برخی توافقات صورت گرفته در مذاکرات جاری همچنان پس از بازگشت از سوی مجلس نمایندگان دو طرف امکان تغییر خواهند داشت.