به گزارش پارس نیوز، 

 'آلن تیاج' وزیر امور جمعیتی و زیرساختهای شهری در این باره گفت: هدف ما کاهش تراکم جمعیتی در شهرهای بزرگ و توسعه هر چه سریعتر مناطق و ایالت های کوچکتر است.
تصمیم دولت استرالیا مبنی بر اعمال محدویت هایی برای ورود مهاجران خارجی در حالی انجام می شود که این موضوع یکی از مهمترین دغدغه های جناح های مختلف در انتخابات آتی پارلمانی در این کشور است.
یک نظر سنجی که با تازگی از مردم سیدنی شده است، نشان می دهد که شصت و سه درصد از ساکنان این شهر با اعمال محدودیت برای جلوگیری از افزایش شمار مهاجران در شهرهای بزرگ موافقند.
با این وجود این طرح که صدور ویزا و پذیرش مهاجر را در استرالیا دچار محدودیت های جدید می کند از دیدگاه منتقدان می تواند این کشور را با بحران کمبود نیروی کار مواجه کند.
بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت استرالیا حدود هفتاد درصد از یکصد و 86 هزار مهاجری که سال گذشته در این کشور مستقر شده اند با دریافت ویزای کار و به عنوان نیروی کار ماهر پا به استرالیا گذاشته اند. تقریبا تمامی این افراد شهرهای سیدنی و ملبورن را برای اسکان انتخاب کرده اند.
طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا حدود چهل درصد افراد دارای ویزای کار ماهر را شامل می شود که به محض ورود به این کشور به دنبال یافتن فرصت شغلی می روند.
چندی پیش نیز 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا خواستار کاهش شمار مهاجران به این کشور شده بود.
وی تاکید کرده بود که دولت استرالیا خود را ملزم به حفظ رقم کنونی ورود مهاجران به این کشور نخواهد کرد.