به گزارش پارس نیوز، 

کولومب تمایل ندارد که وزارت کشور فرانسه را به دلیل تصمیم خود برای رقابت در انتخابات شهرداری شهر لیون دچار بی ثباتی کند.

گفتنی است که کولومب تصمیم خود برای رقابت در انتخابات شهرداری شهر لیون را اواسط ماه سپتامبر اعلام کرد. وی که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ به عنوان شهردار شهر لیون فعالیت کرده است، می گوید که تا پیش از سال ۲۰۲۰ مسند وزارت را برای شرکت در فعالیتهای انتخاباتی ترک خواهد کرد.

پیش از او نیز «نیکلاس هالوت» یکی دیگر از وزرای دولت فرانسه اعلام کرد که به دلیل یأس و سرخوردگی از عدم تحقق وعده انتخاباتی ماکرون در حوزه محیط زیست، از مقام خود کناره گیری می کند.