به گزارش پارس نیوز، 

این تظاهرات با شعار "سرنگون باد قانون دولت یهود" و "بله به مساوات" برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود هزاران نفر در آن حضور یابند.

بر اساس این گزارش، درخواست کمیته مزبور از شرکت کنندگان به اینکه هیچ چیزی از جمله پرچم فلسطین را با خود همراه نداشته باشند به اضافه محل برگزاری تظاهرات و دعوت از مازن غنایم شهردار سخنین و عاموس شوکین صاحب امتیاز روزنامه هاآرتص برای حضور در این تظاهرات، سروصدای زیادی در شبکه های اجتماعی بر پاکرد با این مضمون که سقف درخواست سیاسی فلسطین در مرحله آینده چگونه خواهد بود.