به گزارش پارس نیوز، 

در حالی که انتظار می‌رود کشور آفریقایی کنگو به زودی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد، اما برخی اقدامات ژوزیف کابیلا، رئیس جمهور فعلی این کشور نگرانی‌ها را در ارتباط با به تعویق افتادن انتخابات در این کشور افزایش داده است.

گفته شده تنها چند ساعت قبل از پایان مهلت ثبت نام نامزدان انتخاباتی در کنگو، ژوزف کابیلا، رئیس جمهور این کشور، یکی از نزدیکان خود را بنام رمضانی شادری، وزیر سابق داخلی و دبیرکل حزب حاکم فعلی، به عنوان نامزد مورد نظر برای انتخابات پیش رو معرفی کرده است.

شادری ۵۷ ساله به عنوان نامزد مورد نظر رئیس جمهور فعلی کنگو از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بدلیل اتهامات اقتصادی و حقوق بشری تحت تحریم قرار دارد و معرفی او به عنوان نامزد انتخاباتی حزب حاکم ممکن است برگزاری روند انتخاباتی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ژوزف کابیلا، رئیس جمهور فعلی کنگو در سال ۲۰۰۱ بعد از کشته شدن پدرش لورانت کابیلا به قدرت رسید. با این حال فشار بین‌المللی باعث شده تا او تن به برگزاری انتخابات دهد، هرچند با توجه به این که هزینه برگزاری این انتخابات را سازمان ملل و برخی از کشور‌های خارجی تقبل کرده‌اند، دولت در این کشور برای برگزاری انتخابات لازم است تا استاندار‌های مورد نظر سازمان ملل را رعایت کند.

عدم اجرای درخواست‌های بین‌المللی برای سازوکار انتخاباتی در کنگو به تاخیر در برگزاری انتخابات در این کشور فقیر آفریقایی منجر خواهد شد.