به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس پیشنهاد وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی، تا ۴۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیست می توانند مسلح شوند.

دومین دُور از تسهیل قانون حمل سلاح توسط شهرک نشینان صهیونیست موج جدیدی از تهدید فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی را با خود به همراه خواهد داشت.

بر اساس گزارش این رسانه، وزارت امنیت عمومی رژیم اشغالگر قدس امروز یکشنه از پیشنهادی خبر داد که در صورت تصویب، شهرک نشینان عادی نیز می توانند با خود اسلحه به همراه داشته باشند.

بر اساس پیشنهاد مذکور، هر یک از شهرک نشینانی که آموزش های نظامی استفاده از تسلیحات جنگی را دیده باشند، مجاز به حمل سلاح خواهند بود.

پیشنهاد مذکور می تواند تعداد شهرک نشینان مسلح را تا ۳۵ یا ۴۰ هزار نفر افزایش دهد.

این در حالیست که حمل سلاح توسط شهرک نشینان تا کنون موجب تیراندازی و قتل تعدادی از مردم مظلوم فلسطین به بهانه های واهی شده است.