به گزارش پارس نیوز، 

آژانس حفاظت از مرز‌های آبی و خاکی اروپا (Frontex) درباره ورود موج جدیدی از پناهجویان به اسپانیا هشدار داد.

پس از اینکه کمیسیون اروپا خواستار حمایت از مرز‌های خارجی اروپا شد، «فابریکه لگری» رئیس این سازمان ضمن هشدار در این زمینه گفت که حدود 6 هزار پناهجو در ماه ژوئن از مغرب و با گذر از اسپانیا وارد اروپا شده‌اند. از این مسیر به عنوان مسیر مدیترانه غربی یاد می‌شود.

لگری در این مورد به نشریه آلمانی «ولت آم‌زونتاگ» گفت که این مسیر می‌تواند با در نظر گرفتن مسیر ایتالیا و راه ترکیه به بالکان، به راه اصلی برای ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شود و گفت: «اگر از من بپرسید که نگرانی اصلی من چیست، به شما می‌گویم که اسپانیاست.»

اگر چه شمار پناهجویانی که این روز‌ها وارد اروپا می‌شوند در مقایسه با سال 2015 کاهش یافته‌اند، اما همچنان هزاران تن هر ماه وارد اروپا می‌شوند و اختلاف میان احزاب و کشور‌های اروپایی به شکاف در اروپا منتهی شده است.

«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا روز گذشته اعلام کرد که این نهاد، سپتامبر آینده طرحی را ارائه می‌دهد که بر طبق آن مرز‌های اروپایی امن شوند. یونکر گفته است که یکی از پیشنهادی کمیسیون اروپایی می‌تواند اعزام 10 هزار نیروی گارد مرزی از سال 2020 باشد.