به گزارش پارس نیوز، 

اتحادیه اروپا اعلام کرد که از فردا اتخاذ اقداماتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را آغاز خواهد کرد.