به گزارش پارس نیوز، 

یک دبیرستان در منطقه «نورت شور» واقع در شهر «ونکوور» کانادا به علت تهدید به بمبگذاری تخلیه شده است.

پلیس اعلام کرد که ضمن محاصره منطقه، تحقیقات در این باره را آغاز کرده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره اعلام نشده است.