به گزارش پارس نیوز، 

 عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت: امنیت عربی با چالشهای بی سابقه ای روبرو است ما به حکمت عربستان در حمایت از سازوکار عربی مشترک اعتماد داریم.

وی افزود: مصر از هیچ تلاشی برای حمایت از تحقق منافع عربی دریغ نخواهد کرد. برخی کشورهای عربی با نابودی نهادها روبرو هستند و برخی کشورها به دنبال ایجاد مناطق نفوذ در برخی کشورهای عربی هستند. ارتش کشور خارجی در اراضی دو کشور عربی حضور دارد.

السیسی تاکید کرد: آینده ملت سوریه به بازی امم و توازن های منطقه ای و بین المللی منوط شده است.

رئیس جمهور مصر گفت: موضوع فلسطین همچنان موضوع اصلی جهان عرب می ماند. کشورهای ما از بدو استقلال تاکنون با بزرگترین بحران خود روبرو است. مصر طرح های زیادی برای ایجاد راهبرد فراگیر برای امنیت عربی مطرح کرده است. حق عربی در قدس ثابت و اصیل است.