«افق»، توافقنامه کمک ۷۹۱ میلیون دلاری آمریکا به افغانستان بین «هربرت اسمیت» رئیس اداره توسعه بین المللی آمریکا و «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان در کابل به امضا رسید.

اکلیل حکیمی در جریان امضای این توافقنامه گفت: کمک آمریکا به بخش های خصوصی، دولتی، بهداشت و تحصیلات عالی اختصاص می یابد و از طریق بودجه دولت در اختیار سازمانها و نهادهای مربوط قرار می گیرد.

شایان ذکر است کمک آمریکا به افغانستان بر اساس توافق انجام شده در کنفرانس بروکسل که با موضوع افغانستان در چهارم و پنجم اکتبر (۱۳ تا ۱۴ مهرماه) در بلژیک برگزار شد، انجام می گیرد.

در کنفرانس بروکسل بیش از ۸۰ کشور و نهاد بین المللی شرکت داشتند. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، تعهد کردند در چهار سال آینده مبلغ ۱۵ میلیارد دلار کمک مالی در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.

البته کشورهای اروپایی در ازای بازگشت مهاجران افغانستانی از اروپا به کشور خود حاضر به اختصاص کمک های مالی به دولت کابل شده اند و از سویی آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته اند کمک مالی از طریق بودجه دولتی به بخش های مختلف تزریق شود.