شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد: "خالد مشعل،" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد اشغال فلسطین (نکبت) گفت: یادآوری اصول و ارزش های فلسطینی به معنای اعمال محدودیت در مانورهای سیاسی نیست. نخستین اصل، تاکید بر آزادسازی کامل سرزمین فلسطین است. هر چند که این سرزمین اکنون در اشغال قرار دارد. 

مشعل افزود: هیچ کسی حق ندارد آرمان فلسطین را به بخشی از سرزمین فلسطین محدود کند. اشغالگری و شهرک سازی به هیچ وجه قانونی نیست. هیچ کسی حق ندارد حقوق ملت فلسطین را نقض کند.