یکی از کارگران بخش حفاظت و نگهداری در اردوگاه نیزیب در استان غازی عنتاب نزدیک مرزهای روسیه متهم به تعرض به دست کم هشت کودک 8 تا 12 ساله سوری در سال گذشته است.

آژانس دولتی وضعیت فوق العاده ترکیه که این اردوگاه با جمعیت 10 هزار و 800 نفری زیر نظر آن اداره می شود، در بیانیه ای اعلام کرد که این موضوع را از نزدیک پی گیری می کند.

این مرکز اعلام کرد که تدابیری برای جلوگیری از تکرار این حوادث اتخاذ شده است.

روزنامه " بیرگون " نیز از مظنون بودن این کارگر که در ماه سپتامبر بازداشت شد، به تعرض به حدود 30 کودک خبر داد؛ اما اکثر خانواده های این کودکان از بیم اخراج شدن از اردوگاه شکایت نکرده اند، و دادستان خواهان زندانی شدن متهم به مدت 289 سال شده است.

به گزارش دوغان، متهم قربانیان را به سرویس های بهداشتی می برده ودرازای پرداخت یک و نیم تا 5 لیره ترکیه به آن ها تجاوز می کرده است.

درماه گذشته، برخی از مسئولان اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و دونالد توسک رئیس شورای اروپا از اردوگاه نیزیب 2 در مجاورت نیزیب دیدن کردند.

توسک از عملکرد ترکیه تمجید کرد و آنرا الگویی نمونه برای جهانیان در نحوه تعامل با آوارگان برشمرد.

حزب جمهوری خواه خلق که حزب اصلی تشکیل دهنده معارضان ترکیه است، خواهان تحقیق نمایندگان درباره مساله تعرض جنسی به کودکان آواره سوری شد و بنا به اعلام " ولی اغبابا " معاون دبیرکل این حزب در توییتر روز جمعه هیاتی به اردوگاه نیزیب فرستاده شد.

ترکیه گفته است که درزمان حاضر میزبان حدود سه میلیون آواره است که دو میلیون و 700 هزار نفر ازآنان سوری هستند و 75 درصد از آنان در خارج از اردوگاه ها سکونت دارند.