به گزارش پارس یه نقل از تسنیم، خبرگزاری فرانسه گزارش داد: سازمان ناظر بر حقوق بشر امروز (دوشنبه) اعلام کرد که بیش از 400 هزار کودک سوری حاضر در ترکیه از تحصیل محروم هستند که علت اصلی آن نیز شرایط نامناسب مالی است و باعث شده این پناهجویان مسیر سفر اروپا را انتخاب کنند.

نهادهای حقوق بشر از جامعه بین‌الملل و ترکیه درخواست کرده‌اند که هرچه سریعتر از دسترسی این کودکان پناهجو به آموزش اطمینان حاصل کنند.

استقانی جی یکی از مقامات برنامه رسیدگی به آوارگان دراین باره گفت: عدم ارائه آموزش به کودکان سوری تمام نسل آنها را در خطر قرار خواهد داد. بدون امید به آینده‌ای بهتر آوارگان سوری ممکن است به جای بازگشت به سوریه جنگ زده خطر سفر به اروپا را به جان بخرند.