به گزارش پارس به نقل از تسنیم، شبکه العالم گزارش داد: این تظاهرات به سمت فرودگاه بین المللی آل مکتوم برگزار شد که شاهد برگزاری نمایگاه بین المللی هوایی دوبی است.

کارگران خواهان افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری خود شدند.

این کارگران گفتند که گذرنامه های آنها مصادره شده و حقوق آنها پرداخت نگردیده و ساعت های طلوانی باید کار کنند و از استاندارد تغذیه ای برخوردار نیستند

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین به بدرفتاری جسمی و روانی با آنها اعتراض کردند.

هزاران کارگر خارجی بویژه از هندف بنگلادش، پاکستان و فیلیپین در امارات در شرایط ناگواری مشغول بکار هستند.