ابراهیم خالقی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و صد و نوزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی خانم طوبی شیوک ۳۳ ساله که از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

او گفت: کلیه‌های زنده یاد طوبی شیوک در بیمارستان منتصریه به آقای ۳۳ ساله ساکن خواف و آقای ۳۱ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بود ند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

 خالقی گفت: کبد مرحومه شیوک در بیمارستان منتصریه به آقای ۶۵ ساله ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قلب زنده یاد طوبی شیوک در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای ۳۶ ساله ساکن مشهد پیوند شد.

خالقی گفت: قسمتی از پوست مرحومه طوبی شیوک به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد

 

 

او گفت: قرنیه‌های زنده یاد طوبی شیوک جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.