محمد مالی فعال رسانه ای خوزستان نوشت: «قاسم ویسی اهوازی یک شهروند نمونه ایران است که وقتی دید درخت‌های اتوبان آتش گرفته‌اند، پیش از رسیدن آتش‌نشانی، با دست‌خالی آتش را در محوطه‌ای ۱۰۰۰ متری مهار کرد. دستش را می‌بوسم.» البته کاربران دیگر هم به این حرکت قاسم ویسی اهوازی واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «باید دست مریزاد گفت به این شیرمرد که با بی اعتنایی از کنار این آتش رد نشد و جون خیلی از درخت ها رو نجات داد.» کاربر دیگری نوشت: «خوزستان پره از این شیر مردها، اینا رزمنده هایی هستن که جلوی دشمن بعثی با چنگ و دندون ایستادن و نذاشتن یک وجب از خاک کشور کم بشه.»

 
منبع: خراسان