مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس صوت شهید سلیمانی را که شانزدهم اسفند ۱۳۶۶ در ستاد لشکر مریوان در عملیات والفجر ۸ سخنرانی کرده و در آن، شرط قبولی جهاد را اخلاص برشمرده است، منتشر کرد.

 

حجم ویدیو: ۶.۱۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۱۴