واکنش رهبرانقلاب و حاج قاسم درباره تغییر جای یکی از فرزندان شهدا را در ادامه خواهدی دید.

 

حجم ویدیو: ۱.۷۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۹