با استقبال دلگرم‌کننده‌ی مخاطبان و بازار نشر در فاصله‌ای کمتر از دو ماه کتاب «حیدر» به چاپ دوازدهم رسید.

کتاب حیدر، داستان زندگی امام علی علیه السلام از سال دوم تا یازدهم هجری است و راوی این داستان نیز  امیرالمومنین هستند.

حیدر

علی علیه السلام در این کتاب از روزهای نزدیک به ازدواج تا چند روز بعد از شهادت همسر عزیزشان را روایت می کنند.

با اینکه بند به بند این داستان بر منابع متقن شیعه و سنی متکی است، ادبیات داستان کاملا امروزی است.

تخیل نویسنده در پیشبرد آن سهم کمی دارد و ماجراهای داستان براساس سال، ماه و حتی روز جلو می رود. ماجراهای تاریخی در بعضی منابع با پراکندگی بسیاری ذکر شده اند برای همین، پنجاه درصد این داستان استفاده از منابع و پنجاه درصد دیگر تحلیل و استفاده از نظرات کارشناسان حوزه تاریخ اسلام بوده است.

همه این ها دست به دست هم داده اند تا فهم درستی از آن زمانه را برای مخاطب امروز به ارمغان بیاورند.