تصویر قدیمی و کمتر دیده شده حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی منتشر شد.

شهید سلیمانی