پایگاه مجازی سلیمانی نیوز که در حوزه انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به حاج قاسم فعالیت  دارد همیشه جدیدترین اخبار مرتبط با سردار مقاومت، شهید سلیمانی یا ویدئوهای دیده نشده از ایشان را با کاربران فضای مجازی به اشتراک می‎گذارد.

این پایگاه مجازی به تازگی نیز ویدئویی کمتر دیده شده از سردار دل‌ها و چند نفر از همراهانشان در طبیعت را منتشر کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.