سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ماه سال ۹۸ به دست شقی‌ترین مردم به شهادت رسید و از آن روز به مدت یکسال می‌شود که یاد و خاطرات این شهید والا مقام در فضای مجازی زنده است و توسط دوستداران ایشان در شبکه اجتماعی داغ است.

در همین راستا شبکه اجتماعی منتسب به شهید حاج قاسم سلیمانی فراز‌هایی از وصیتنامه ایشان را درباره اطاعت از ولی امر، در قابل ویدئویی در فضای مجازی منتشر کرد.

در این فراز‌ها نوشته شده: "از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. "