گریه‌های حاج قاسم در روضه حضرت زهرا(ع) در مراسم ایام فاطمیه بیت الزهرا (س) کرمان را مشاهده می کنید.