«ابوعلی البصری»، مدیر کل اداره اطلاعات و مبارزه با تروریسم عراق و نایب رئیس هیئت حشد شعبی عراق در گفت و گو با رادیو مقاومت گفت: حاج قاسم توانست با همراهی ابومهدی المهندس یک نسل کامل از مقاومت بسازد. مقاومتی که حاج قاسم و ابو مهدی تاسیس کردند، ترس به قلب دشمن انداخت.

وی ادامه داد: حاج قاسم همچنین توانست گروه های مقاومت در عراق را زیر یک پرچم جمع کند و آن الحشد الشعبی است. این را هم بگویم که ما بیشتر از ایرانی ها دلمان برای حاج قاسم تنگ می شود، چون پدر ما است.

البصری تصریح کرد: زندگی حاج قاسم یک درس و الگو برای ما در زندگی اجتماعی و نظامی بود. باید راه حاج قاسم را ادامه بدهیم تا اهدافی که مد نظر ایشان بود محقق شود. حاج قاسم یک مدرسه بود و باید همه نسلها درس مقاومت و شجاعت را از شهید سلیمانی یاد بگیرند.

وی در پایان گفت: حاج قاسم برای ما یک استاد و فرمانده بود. او یک نمونه از انسان های صالح بود و برای عراق خدمات بسیاری داشته است.