حاج قاسم صادقی، از رزمندگان گروه فدائیان اسلام به فرماندهی شهید سید مجتبی هاشمی در متنی نوشت:

هوالعزیز

امروز  ۱۲ دی ماه 

یادآور شهادت ۸ نفر از رزمندگان همدانی در جبهه گروه فدائیان اسلام به فرماندهی شهید سید مجتبی هاشمی است.

از سراسر کشور مردم غیور برای دفاع  از اسلام و میهن رهسپار آبادان شدند که شهر به دست دشمن اشغال نشود.

در این جمع  همدانیها  آمده بودند و از طیف‌های مختلف بودند.

پس از راندن دشمن از رودخانه بهمن‌شیر  وارد دشت شدیم. خاکریزها را برادر حسین  دهقانی  و اسلامی و...زدند.

هرگروهی برای خودش شروع کرد پشت خاکریزهای به ساختن سنگر.

بچه‌های همدان ابتدا متفرق در سنگرها اسکان داشتند.

از فرماندهی خواستند که یک سنگر بزرگ بسازند و بچه های همدان آنجا باشند.

هوا هم بارانی بود.

شروع کردن سنگر را ساختن. همه خسته کوفته سیگار هم گوشه لب چند نفرشان دود را بیرون می‌دادند.

کتری آب هم روی اجاق بود.

بچه‌ها داشتند پتوها را به دیوار سنگر می‌زدند. بعد از خوردن ناهار قرارشد استراحت کنند و چای بخورند 

همین که یکنفر بلند شد  برود سراغ کتری، ناخودآگاه  دشمن شروع کرد به خمپاره زدن.

در بین انبوهی از خمپاره‌ها، خمپاره‌ای سقف سنگر را شکافت و وسط سنگر منفجر شد. 

آه و ناله ذکر از سنگر در میان گرد و خاک آتش دود شنیده و دیده می‌شد.

بچه‌ها از سنگرها بدو بدو آمدند.

پتوها را آوردند تا آتش را خاموش کرده و پیکر قطعه قطعه بچه‌ها را جمع کنند!  

صحنه دلخراشی بود. قطعه بدن‌ها با صورتهای سوخته قابل شناسایی نبود.

با هزار غم و اندوه شهدا را به سردخانه منتقل کردیم.

برای اطمینان من و شهید قاسم رضایی و.... برای جستجوی بقیه اجساد تلاش کردیم و اقدام به پیدا کردیم و الحاق به بدن‌ها کردیم. 

پیکر شهدا به همدان رفت. استان تعطیل شد. شهید حاج حسین همدانی گفت تشیع بی‌سابقه‌ای صورت گرفت.

و در قبرستان مریانج به خاک سپرده شدند از آن روز به بعد اثر خون این شهید ان باعث شد همدانی‌ها بیشتر و برای انتقام رهسپار جبهه ها شوند.

روحشان شاد  

قاسم صادقی - احیاء کننده محل رزم و شهادت عزیزان 

۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹