سلام حسن‌السعدی، مجری عراقی خطاب به فرماندهان پیروزی، شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس طی توییتی نوشت: پیروزی ما غم انگیز است و شما را کم دارد.