صدای صحبت‌های منتشر نشده شهید فخری‌زاده پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی را در ادامه خواهید شنید.