به گزارش پارس نیوز، 

ماهنامه فکه، صد و هشتاد و هشتمین شماره خود را منتشر کرد.

در شماره 188 ماهنامه فکه می خوانید:

- شهیدِ والا پرونده ویژه  شهید مدافع حرم وحید فرهنگی والا

- نوبت من است،گفت‌وگو با حاج اکبر فرهنگی والا پدر شهید وحید فرهنگی والا

- دعا_کردم شهید_شود، گفت‌وگو با مادر شهید وحید فرهنگی والا

- برای هدف مشترکمان گفت‌وگو با همسر شهید وحید فرهنگی والا

- رزمنده ترک گفت‌وگو  با سردار حاجی داداشی فرمانده توپخانه شرق سوریه

-پرواز روز سوم،گفت‌وگو با آزادهجانباز جعفر عباس‌نژاد همرزم شهید وحید فرهنگی‌والا

-شهادت اتفاقی نیست، گفت‌وگو با علیرضا رئیسی هم‌رزم شهید وحید فرهنگی‌والا

آثاری با عناوین زیر نیز در این شماره تدارک دیده شده است:

چهل سال گفتمان انقلابی/ عمار! ابوذر باش/عروج، غبطه، شرم/پسر خیابان انقلاب/سرنوشت جنگ