به گزارش پارس نیوز، 

کتاب قصه دلبری که حاوی خاطرات همسر شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی است، به چاپ پنجم رسید.

این کتاب را محمدعلی جعفری نوشته و انتشارات روایت فتح، منتشر کرده است.

در برش کوتاهی از کتاب می خوانیم:

از تیپش خوشم نمی‌آمد. دانشگاه را با خط ‌مقدم جبهه اشتباه گرفته بود. شلوار شش‌جیب پلنگی گشاد می‌پوشید با پیراهن بلند یقه‌گرد سه‌دکمه و آستین بدون مچ که می‌انداخت روی شلوار. در فصل‌ سرما با اورکت سپاهی‌اش تابلو بود. یک کیف برزنتی کوله‌مانند یک‌وری می‌انداخت روی شانه‌اش، شبیه موقع اعزام رزمنده‌های زمان جنگ. وقتی راه می‌رفت، کفش‌هایش را روی زمین می‌کشید. ابایی هم نداشت در دانشگاه سرش را با چفیه ببندد.

از وقتی پایم به بسیج دانشگاه باز شد، بیشتر می‌دیدمش. به دوستانم می‌گفتم: «این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهۀ شصت پیاده شده و همون‌جا مونده!»