به گزارش پارس نیوز، 

برسد به دست مسئولین مملکتی

رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس ... و مدیران حقوق نجومی بگیر، اختلاس گران و ...

بخصوص آنان که آقازاده هایشان را برای تحصیل به آغوش غرب فرستاده اند!اگر فرزندان این دو عزیز امروز بودند، قطعا از مدیران کارآمد و دلسوز و خدمتگزار مملکت بودند، نه