اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

پیامبر اکرم (ص):

اِثنانِ یعجلهما اللهُ فِی الدُّنیا البَغیَ و عُقوقَ الوالدین.

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می‌دهد: تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

نهج الفصاحه ص ۱۶۵، ح ۵۸