اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام علی (ع):

اَلعَقلُ یَهدى و َیُنجى، و َالجَهلُ یُغوى وَ یُردى.

عقل راهنمایى مى کند و نجات مى دهد و نادانى گمراه مى کند و نابود مى گرداند.

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص ۵۱