حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائاتی پیرامون «گرفتن روزه مستحبی با وجود روزه قضا» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

    * گرفتن روزه مستحبی با وجود روزه قضا   

سؤال: آیا شخصی که روزه قضا دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟    

جواب: در فرض سؤال  نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.‌