به گزارش پارس به نقل از صبحانه، هیئت دولت بنا بر روال همه ساله مجوزی را به وزارت خارجه می دهد تا نسبت به پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی اقدام کند که این مهم در سالجاری نیز در جلسه ۱۲ آبان کابینه و بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۷۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ تصویب شد.

این سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبار ردیف « ۳-۱۰۷۰۰۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور پرداخت می شود و بر اساس مصوبه دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت شود. همچنین وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه کند.

جدا از موضوعات قابل توجه و جالب در این مصوبه مانند پرداخت حق عضویت ۱۵۹۲۶۷۳۵ دلاری به سازمان ملل متحد، ۵۵۰۳۰۳ یورو + ۱۲۵۳۰۱ دلاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و ۴۴۶۲۲۶ یورو + ۵۸۰۳۷۸ دلاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فانو) که ایران موظف به پرداخت سالانه آن است، اختصاص برخی مبالغ به عنوان پرداخت کمک داوطلبانه به تعدادی سازمانهای بین المللی جای تامل دارد.

لیست این کمک ها به شرح زیر است:

 
 
اگرچه ممکن است شروط یا موافقت هایی در گذشته برای پرداخت مبالغ فوق وجود داشته باشد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پرداخت دهها هزار دلار مبالغ مذکور هیچگونه توجیهی نداشته و با تاکیدات رهبرانقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی نیز تناسبی نخواهد داشت.  


از سوی دیگر تاکیدات مسئولان دولتی مبنی بر مشکلات متعدد خزانه دولت، اهمیت حذف این مبالغ را دوچندان می کرد در حالی که به نظر می رسد توجهی به پرداخت این مبالغ تحت عنوان کمک داوطلبانه نشده است. البته موضوع" کمک داوطلبانه اجباری" در پرداخت ۵۵ هزار دلار به نهاد" مرکز جنوب" نیز نوعی تناقض است که با توجه به درج این موضوع در نامه هیئت دولت به وزارت خارجه و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، به نظر نمی رسد غلط املایی باشد.

با این اوصاف، باید از دولت پرسید در این شرایط و مشکلات مختلف کشور، پرداخت این مبالغ تحت عنوان کمک داوطلبانه که جمع آن قریب ۳۰۰ هزار دلار می شود (رقم فرانک و دلار حدودا یکسان است) چه توجیهی دارد؟ البته در لیست مذکور برخی سازمانها و نهادهای بین المللی نیز وجود دارند که ضرورت عضویت ایران در آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، لکن در این مطلب مجال بررسی آنها نبود.