به گزارش پارس به نقل از فارس، در اطلاعیه ای که به تازگی بر روی خروجی امور مسکن شهر تهران به آدرس http: //tehran-maskanmehr. net/ قرار گرفته آمده است که متقاضیانی که مدارک آنها مورد تایید قرار گرفته باید بصورت فیزیکی به آدرس استاد نجات اللهی شمالی، اداره کل راه و شهر سازی مراجعه کنند.

در این اطلاعیه آمده است: متقاضی محترم، لطفا ابتدا به پیگیری ثبت نام مراجعه و در صورت تایید هر چه سریعتر جهت تشکیل پرونده فیزیکی با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارکی که در سایت ثبت نام وارد نموده اید، ازساعت ۹: ۳۰ الی ۱۴ از روزشنبه ۲۳ شهریور ماه جاری به آدرس استاد نجات اللهی شمالی، اداره کل راه و شهر سازی، طبقه سوم مراجعه نمایید.

در صورتیکه قبلا نسبت به این موضوع اقدام نموده اید نیازی به مراجعه نمی باشد. بدیهی است امتیاز بندی صرفا برای متقاضیان دارای پرونده فیزیکی صورت خواهد گرفت.