به گزارش پارس ، حسن شریفی در گفت وگو با ایسنا، منطقه مرکزی، با بیان این که انار آلک از ارقام زودرس انار ساوه و از بقیه ارقام ترش تر است، افزود: از هر هکتار باغ بارور انار سه تن انار آلک و هفت تن انار ملس برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه انار آلک از سایر ارقام انار کوچکتر است، اظهار کرد: برداشت ارقام دیگر انار در این شهرستان شامل ملس، سیاه، یوسف خانی، محمد علی خانی و تبریزی از نیمه دوم مهرماه آغاز می شود.

شریفی با بیان این که انار تولیدی ساوه به لحاظ کیفیت و ماندگاری طولانی شهرت جهانی دارد، تصریح کرد: انار ساوه سالانه علاوه بر تامین نیاز بازار استان های مختلف کشور به خارج کشور نیز صادر می شود.

وی با اشاره به وجود ۱۱ هزار هکتار باغ انار در ساوه، گفت: این شهرستان بزرگترین مرکز انارخیز کشور محسوب می شود.

شریفی خاطرنشان کرد: افزون بر ۱۳۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان ساوه وجود دارد که ۱۹ هزار هکتار آن باغات و ۱۱۶ هزار هکتار دیگر را زمین های زراعی شامل می شود.