• لینک کوتاه
 • کد خبر: 68922

  دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری مالیات عملکرد سال ۹۱ بخش املاک اجاری اعم از مسکونی، تجاری، اداری ابلاغ شد که به شرط تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی، حداقل۴۰ درصد مالیات نقد و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ۹۲ تقسیط می شود.

  به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۱بخش املاک اجاری اعلام کرد: پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

  ۱- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال۱۳۹۱ اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

  ۲- اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

  ۱-۲-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید باشد.

  ۲-۲- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

  ۳-۲-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

  ۳-اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند۱-۲ فوق) مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

  ۴- در اجرای ماده ۱۵۸ ق. م. م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای۲و ۳ فوق نباشند به میزان۲۰% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

  ۵-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال۱۳۹۲، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

  ۶-مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۴ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵%اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده۱۹۴ق. م. م خواهند بود.

  ۷-با عنایت به متن ماده ۵۴ ق. م. م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

  ۸- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ق. م. م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل۴۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه۱۳۹۲تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق. م. م خواهند بود. همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

  ۹- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده۵۴ قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱به عمل آورند.

  ۱۰- مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

  درآمد شهرداری قانون مالیات وزارتخانه اجاره املاک تسلیم مالیاتی اظهارنامه
  از سراسر وب
  پیشنهاد از

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها