شیرزاد کمالی رونق صادرات محصولات گلخانه‌ای، را عمده عامل تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری درتوسعه گلخانه ها ، کسب وکار و اشتغالزایی در منطقه برشمرد.

وی تصریح کرد: در دو سال اخیر با همت سرمایه گذاران و بهره برداران ۱۵ هکتار گلخانه جدید با سرمایه‌گذاری ۴۵٠ میلیارد ریال در دست اجراست.

کمالی افزود: ۵٧ هکتار گلخانه با ایجاد زمینه اشتغال۱۲۰۰ نفر در خاش فعال می‌باشند و حدود ۶٠ درصد محصول گلخانه ها این شهرستان به تولید گوجه‌فرنگی اختصاص دارد.

وی گفت: صادرات محصولات گلخانه‌ای فرصت شغلی جدید برای ١۶٠ نفر بطور فصلی و دائم را فراهم کرده است.

منبع: اقتصادنیوز