مالک شریعتی در صفحه مجازی خود نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف ۳۷ میلیون تومان ناخالص مستمر و غیرمستمر برای دریافتی همه (حقوق و مستمری‌بگیران) تعیین شده. اما خبر خوب برای کارکنان مناطق عملیاتی نفت اینکه باوجود لغو استثناشدن دستگاه‌ها، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند این سقف را برای مشاغل خاص در مناطق بد آب و هوایی اصلاح کند.

مالک شریعتی

منبع: همشهری آنلاین