ستاد تنظیم بازار به احتمال فراوان تا چندی دیگر مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر خواهد کرد، مجوزی که هرچند ابتدا قرار بود طبق آن خودروسازان دیگر زیان نکنند، با این حال گویا سیاست این ستاد تغییر کرده است.طبق شنیده‌ها، گویا بناست چند درصدی به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود، بنابراین نه خبری از آزادسازی است و نه احتمالا حتی پایان زیان‌دهی خودروسازان.

هرچند گفته می‌شود با افزایش قیمت، خودروسازان بزرگ ایران خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو) کمتر زیان می‌کنند، با این حال به نظر می‌رسد مجوز قریب‌الوقوع ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند خودروسازی را به صورت دائم از ورطه زیان‌دهی نجات داده و به صنعتی سودده تبدیل کند.

منبع: قیمت‌روز