خودروهای دپو شده در گمرک خاک می خورند. خودروهای دپو شده در گمرک تعیین تکلیف شدند. موانع ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بر طرف شد.


در جریان بازدید از گمرک تهران با حضور معاونین قضایی دادستانی استان و جمعی از مدیران سازمان‌های متولی مربوطه، موانع و مشکلات ترخیص کالاهای دپو شده مورد بررسی قرار گرفته و مصوبه‌ای جهت تعیین تکلیف صادر شد.